Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.373.211

‒ 3.203.211

170.000

    

Uitgaven

377.318

‒ 367.318

10.000

    

Subsidies (regelingen)

200.000

‒ 190.000

10.000

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

200.000

‒ 190.000

10.000

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

177.318

‒ 177.318

0

NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK

13.200

‒ 13.200

0

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project CropXR bijdrage LNV

0

 

0

NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

0

 

0

NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK

0

 

0

NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Maritiem Masterplan bijdrage I&W

0

 

0

NGF - project POLARIS bijdrage DEF

0

 

0

NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Material Independence & Circular Batteries EZK

0

 

0

NGF - project REGENL LNV

0

 

0

NGF - project Bio Based Circulair EZK

0

 

0

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route

164.118

‒ 164.118

0

    

Ontvangsten

377.318

‒ 367.318

10.000

Tabel 5 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.373.211

‒ 3.203.211

170.000

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

3.373.211

‒ 3.203.211

170.000

Toelichting

Alle voor 2023 resterende middelen zijn doorgeschoven naar latere jaren op basis van de 100%-eindejaarsmarge, met twee uitzonderingen. Ten eerste is € 170 mln verplichtingenruimte overgebleven voor de twee projecten die een toekenning kregen via de subsidieregeling Nationaal Groeifonds in de derde ronde, te weten Charging Energy Hubs en Groeien met Groen Staal. Voor dat laatste project zijn ook kasmiddelen overgebleven. Deze toekenningen en de hoogte van de subsidie zijn nog onder voorbehoud van een detailcheck van RVO en het besluit van de Minister van EZK.

Licence