Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Algemeen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

46.000

90

46.090

     
 

Uitgaven

116.250

90

116.340

     

12.0

Algemeen

116.250

90

116.340

 

Subsidies (regelingen)

885

227

1.112

 

Diverse subsidies

826

227

1.053

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

59

0

59

 

Opdrachten

605

0

605

 

(Inter)nationale samenwerking

225

0

225

 

Diverse opdrachten

380

0

380

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

58

0

58

 

Diverse bijdragen

11

0

11

 

POK - BZK transparant

47

0

47

 

Bijdrage aan medeoverheden

70.000

67

70.067

 

Kwijtschelden publieke schulden

70.000

0

70.000

 

Verzameluitkeringen

0

67

67

 

Bijdrage aan agentschappen

12.812

‒ 204

12.608

 

Eigenaarsbijdrage

11.550

0

11.550

 

POK - BZK transparant

1.257

‒ 204

1.053

 

Diverse bijdragen

5

0

5

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

31.890

0

31.890

 

Financiën (IXB)

31.890

0

31.890

     
 

Ontvangsten

17.968

0

17.968

     
Licence