Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

376.572

‒ 1.440

375.132

    

Uitgaven

328.784

‒ 2.465

326.319

    

Subsidies (regelingen)

50.032

‒ 17.860

32.172

Cyber security

534

17

551

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

3.500

499

3.999

EU-cofinanciering Digital Europe

25.027

‒ 19.228

5.799

Beter aanbesteden

306

 

306

NGF - project AiNed

15.027

 

15.027

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.638

852

6.490

    

Opdrachten

26.801

3.811

30.612

Onderzoek&opdrachten

3.099

3.878

6.977

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

3.660

152

3.812

Digital trust centre

3.800

‒ 2.375

1.425

Cyber security

7.603

219

7.822

ICT beleid

5.564

374

5.938

CSIRT - DSP

1.040

1.093

2.133

Nationaal Groeifonds

2.007

104

2.111

Vervolgprogramma beter aanbesteden

28

366

394

    

Bijdrage aan agentschappen

62.079

179

62.258

Bijdrage RVO.nl

20.677

179

20.856

Bijdrage RDI

41.402

 

41.402

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

185.248

11.046

196.294

Bijdrage Metrologie

11.565

765

12.330

Raad voor de Accreditatie

1.390

71

1.461

Bijdrage ACM

802

46

848

Bijdrage aan het CBS

171.491

10.164

181.655

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.624

359

4.983

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.239

166

1.405

Bijdrage aan internationale organisaties

3.385

193

3.578

    

Ontvangsten

41.934

135.979

177.913

Ontvangsten ACM

162

 

162

Ontvangsten High Trust

40.200

 

40.200

Diverse ontvangsten

1.572

135.979

137.551

Tabel 3 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

376.572

‒ 1.440

375.132

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

376.572

‒ 1.440

375.132

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbedrag in 2023 is verlaagd met € 1,4 mln. Dit is het saldo van onder meer de volgende mutaties:

  • Een verlaging van € 19,5 mln voor Digital Europe. Dit betreft een schuif naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.

  • Een verhoging van € 10,2 mln van het budget voor het CBS. Dit betreft loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Subsidies

EU-cofinanciering Digital Europe

Dit betreft een schuif van verplichtingen- en kasbudget naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan het CBS

Dit betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling.

Ontvangsten

Diverse Ontvangsten

Dit betreft de ontvangsten van de landelijke veiling FM-frequenties die in de zomer van 2023 heeft plaatsgevonden. Hiermee is in totaal € 152,8 mln opgehaald. Hiervan wordt € 120,2 mln in 2023 uitbetaald aan EZK. Daarnaast heeft EZK € 15,8 mln ontvangen voor de verlening van vergunningen voor de FM-frequenties over de periode 2022-2023.

Licence