Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

501 495

30 610

532 105

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

572 242

30 610

602 852

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

35 934

‒ 3 000

32 934

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

15 875

‒ 3 000

12 875

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

4 338

0

4 338

     
 

Opdrachten

   
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 226

0

2 226

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2 300

0

2 300

     
     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

5 000

0

5 000

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

6 195

0

6 195

     
     

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

96 181

0

96 181

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Programma's internationaal ondernemen

10 000

0

10 000

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

 

Invest Internationaal

9 780

0

9 780

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 499

0

4 499

     
 

Garanties

   
 

Dutch Trade and Investment Fund

1 500

0

1 500

     
 

Opdrachten

   
 

Programma's internationaal ondernemen

10 566

0

10 566

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 186

0

4 186

 

Wereldtentoonstelling

4 000

0

4 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

45 148

0

45 148

     
     

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

440 127

33 610

473 737

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Marktontwikkeling en markttoegang

13 450

‒ 4 000

9 450

 

Economic governance and institutions

12 900

‒ 7 700

5 200

 

Financiële sector ontwikkeling

42 270

0

42 270

 

Infrastructuurontwikkeling

31 460

‒ 1 673

29 787

 

Duurzame productie en handel

44 700

‒ 16 000

28 700

 

(Jeugd)werkgelegenheid

9 000

0

9 000

 

Nexus onderwijs en werk

9 825

0

9 825

 

Lokale private sector ontwikkeling

4 590

0

4 590

     
 

Leningen

   
 

Infrastructuurontwikkeling

9 000

‒ 9 000

0

 

Financiële sector ontwikkeling

20 000

0

20 000

     
 

Garanties

   
 

Financiële sector ontwikkeling

10 000

0

10 000

     
 

Opdrachten

   
 

Marktontwikkeling en markttoegang

11 000

0

11 000

 

Economic governance and institutions

17 000

‒ 13 000

4 000

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

0

4 000

 

Infrastructuurontwikkeling

7 750

0

7 750

 

(Jeugd)werkgelegenheid

25 850

0

25 850

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

24 000

0

24 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

International Labour Organisation

5 700

0

5 700

 

Lokale private sector ontwikkeling

45 925

0

45 925

 

Marktontwikkeling en markttoegang

15 200

‒ 7 800

7 400

 

Partnershipprogramma ILO

6 500

0

6 500

 

Economic governance and institutions

6 000

0

6 000

 

Financiële sector ontwikkeling

17 000

0

17 000

 

Infrastructuurontwikkeling

115 790

‒ 30 500

85 290

 

(Jeugd)werkgelegenheid

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

14 000

0

14 000

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

‒ 82 783

123 283

40 500

     
 

Ontvangsten

14 000

10 000

24 000

     

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

7.000

0

7 000

     

1.30

Ontvangsten DGGF

7.000

10 000

17 000

Toelichting

Als gevolg van de hogere bezetting bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma's. De bij eerste suppletoire begroting op verschillende artikelonderdelen administratief geboekte ‘pro rata’ ombuiging wordt tegengeboekt en vervangen door de ombuigingen per artikelonderdeel.

Op artikel 1.3 wordt per saldo EUR 61 miljoen omgebogen. Vanwege de MEV is de ombuiging circa EUR 40,5 miljoen lager dan bij Voorjaarsnota voorzien. Dit wordt bij tweede suppletoire begroting herverdeeld over de diverse artikelonderdelen.

Voor het infrastructuur­ programma wordt EUR 35 miljoen aan betalingen uitgesteld naar 2024 en EUR 19,5 miljoen onverplichte ruimte ingeleverd.

Ook worden jaarbijdragen voor het programma duurzame productie en handel uitgesteld naar 2024 (EUR 16 miljoen).

Op het thema marktontwikkeling wordt EUR 11,8 miljoen omgebogen door het kasritme van een grote activiteit uit te stellen tot 2024.

De ombuiging bij economic governance van EUR 17,7 miljoen wordt ingvuld door EUR 7,7 miljoen aan betalingen van lopende verplichtingen uit te stellen naar 2024. Voor de overige EUR 10 miljoen die wordt omgebogen, worden nieuwe verplichtingen (met kasuitgaven in 2023) uitgesteld en worden de betalingen voor nieuwe verplichtingen uitgesteld naar 2024 of 2025.

De aflossingen op de wisselfinancieringen van DGGF III worden EUR 10 miljoen hoger geraamd.

Licence