Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

532 105

270 137

802 242

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

602 852

16 721

619 573

 

waarvan juridisch verplicht

  

100%

     

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

32 934

‒ 4 096

28 838

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

12 875

‒ 50

12 825

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

4 338

‒ 3 361

977

     
 

Opdrachten

   
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 226

‒ 735

1 491

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2 300

300

2 600

     
     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

5 000

‒ 250

4 750

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

6 195

0

6 195

     
     

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

96 181

21 105

117 286

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Programma's internationaal ondernemen

10 000

‒ 2 750

7 250

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

 

Invest Internationaal

9 780

‒ 780

9 000

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 499

12 501

17 000

     
 

Garanties

   
 

Dutch Trade and Investment Fund

1 500

8 500

10 000

     
 

Opdrachten

   
 

Programma's internationaal ondernemen

10 566

5104

15 670

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 186

‒ 3 656

530

 

Wereldtentoonstelling

4 000

0

4 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

45 148

2 152

47 300

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Programma's internationaal ondernemen

0

34

34

     

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

473 737

‒ 288

473 449

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Marktontwikkeling en markttoegang

9 450

12 110

21 560

 

Economic governance and institutions

5 200

11 200

16 400

 

Financiële sector ontwikkeling

42 270

5 730

48 000

 

Infrastructuurontwikkeling

29 787

0

29 787

 

Duurzame productie en handel

28 700

16 300

45 000

 

(Jeugd)werkgelegenheid

9 000

‒ 4 000

5 000

 

Nexus onderwijs en werk

9 825

‒ 3 672

6 153

 

Lokale private sector ontwikkeling

4 590

1 650

6 240

     
 

Leningen

   
 

Infrastructuurontwikkeling

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

20 000

30 000

50 000

     
 

Garanties

   
 

Financiële sector ontwikkeling

10 000

15 000

25 000

     
 

Opdrachten

   
 

Marktontwikkeling en markttoegang

11 000

0

11 000

 

Economic governance and institutions

4 000

19 700

23 700

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

4 000

8 000

 

Infrastructuurontwikkeling

7 750

962

8 712

 

(Jeugd)werkgelegenheid

25 850

7 950

33 800

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

24 000

0

24 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

International Labour Organisation

5 700

‒ 721

4 979

 

Lokale private sector ontwikkeling

45 925

‒ 11 889

34 036

 

Marktontwikkeling en markttoegang

7 400

3 025

10 425

 

Partnershipprogramma ILO

6 500

1 900

8 400

 

Economic governance and institutions

6 000

‒ 1 150

4 850

 

Financiële sector ontwikkeling

17 000

‒ 13 440

3 560

 

Infrastructuurontwikkeling

85 290

‒ 53 162

32 128

 

(Jeugd)werkgelegenheid

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

14 000

‒ 1 281

12 719

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

40 500

‒ 40 500

0

     
 

Ontvangsten

24 000

16 215

40 215

     

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

7.000

16 215

23 215

     

1.30

Ontvangsten DGGF

17.000

0

17 000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt in 2023 verhoogd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het vastleggen van meerjarige programma’s voor VN-instellingen, zoals International Labour Organization (ILO).

Daarnaast worden er verhoogde verplichtingen aangegaan voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF), FMO MASSIF, en voor het Market Creation Platform.

Tevens worden in 2023 door de posten meerjarige verplichtingen aangegaan voor de uitvoering van decentrale programma's.

Uitgaven

Artikelonderdeel 1.1

Het budget voor artikel 1.1 wordt met EUR 4,1 miljoen verlaagd. Tegenvallende uitgaven op het gebied van de MVO-programma’s maken een overheveling mogelijk naar artikel 1.2.

Artikelonderdeel 1.2

Het budget binnen artikel 1.2 stijgt met EUR 21,1 miljoen. Deze stijging is o.a. toe te schrijven aan hogere uitgaven voor het Programma Internationaal Ondernemen, voor het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) garanties en voor de DTIF subsidies. De dekking wordt onder andere gevonden overhevelingen vanuit artikel 1.1 en vanuit hogere ontvangsten.

Artikelonderdeel 1.3

In de Tweede suppletoire begroting 2023 zijn de budgetten door positieve cMEV-bijstelling herverdeeld binnen dit artikelonderdeel. Voor de bijdrage aan ILO, het non-ODA gedeelte hiervan, wordt EUR 288.000 overgeboekt naar Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten voor het ITLOS tribunaal.

Ontvangsten

Ter dekking van het DTIF-instrument zal een onttrekking worden gedaan uit de FOM begrotingsreserve van EUR 16,2 miljoen. Deze onttrekking wordt gedaan om aan de toegenomen vraag naar werkkapitaal en financieringen via DTIF te kunnen voldoen en is daarvoor ook bedoeld. De ontvangsten op artikel 1.10 Ontvangsten Handel en Investeringen (DIO) worden daarom EUR 16,2 miljoen hoger geraamd.

Licence