Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame ontwikkeling, handel en investeringen

Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingenrealisatie valt EUR 26,8 miljoen hoger uit dan voorzien. De hogere realisatie kan worden toegeschreven aan hoger uitgevallen nieuwe aangegane verplichtingen door Atradius en Invest International voor de infrastructuur programma’s.

Artikelonderdeel 1.2De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 1.2 valt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 hoger uit door o.a. verhoogde uitgaven op DTIF. De uitgaven voor DTIF zijn verhoogd door een grotere vraag naar dit instrument dan eerder ingeschat. Tevens zijn de uitgaven verhoogd doordat de ontvangen premies en aflossingen in de begrotingsreserve zijn gestort. De stortingen en de begrotingsreserve worden namelijk op basis van de voorschriften van het Ministerie van Financiën als uitgave geboekt.

Artikelonderdeel 1.3De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 1.3 valt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 hoger uit door o.a. hogere uitvoeringskosten RVO door de tussentijdse tariefverhoging die in 2023 heeft plaatsgevonden. Daarnaast valt de uitgavenrealisatie hoger uit door verhoogde uitgaven op DGGF. De uitgaven voor DGGF zijn verhoogd door een grotere vraag naar dit instrument dan eerder ingeschat. Tevens zijn de uitgaven verhoogd doordat de ontvangen premies en aflossingen in de begrotingsreserve zijn gestort. De stortingen en de begrotingsreserve worden namelijk op basis van de voorschriften van het Ministerie van Financiën als uitgave geboekt.

OntvangstenDe ontvangstenrealisatie op artikelonderdeel 1.10 valt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 hoger uit door o.a. onttrekkingen aan de FOM reserve en hogere premie ontvangsten en aflossingen van wisselfinancieringen ten behoeve van DTIF. Verder valt de ontvangstenrealisatie op artikelonderdeel 1.30 ten opzichte van de Tweede suppletoire begroting 2023 hoger uit door o.a. hogere ontvangsten op het DGGF instrument.

Licence