Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

            
 

Uitgaven

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

            

4.0

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

 

Institutionele inrichting

4.167

0

4.167

277

4.444

220

220

220

220

4.323

 

Apparaat

4.167

0

4.167

277

4.444

220

220

220

220

4.323

 

Materiële uitgaven

2.044

0

2.044

59

2.103

490

490

490

490

1.886

 

Decoraties

2.039

0

2.039

59

2.098

490

490

490

490

1.881

 

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

5

            
 

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

199

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence