Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

3.051

3.039

3.027

3.027

3.027

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1) Loonbijstelling KvdK 2024

1

157

157

157

157

157

2) Prijsbijstelling KvdK 2024

1

13

13

12

12

12

3) Eindejaarsmarge KvdK 2023

1

30

0

0

0

0

4) Overige

1

‒ 1

0

0

0

0

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

3.250

3.209

3.196

3.196

3.196

Toelichting

  • 1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.

  • 2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.

  • 3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Ontvangsten 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

3.051

3.039

3.027

3.027

3.027

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2024

1

157

157

157

157

157

2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2024

1

13

13

12

12

12

3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2023

1

30

0

0

0

0

4) Overige

1

‒ 1

0

0

0

0

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

3.250

3.209

3.196

3.196

3.196

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

3.051

0

3.051

199

3.250

170

169

169

169

3.196

           

Uitgaven

3.051

0

3.051

199

3.250

170

169

169

169

3.196

           

Kabinet van de Koning

3.051

0

3.051

199

3.250

170

169

169

169

169

Extrapolatie

         

3.027

           

Ontvangsten

3.051

0

3.051

199

3.250

170

169

169

169

3.196

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Licence