Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

4.256

4.256

4.257

4.257

4.257

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1) Loonbijstelling CTIVD 2024

1

229

229

229

229

229

2) Prijsbijstelling CTIVD 2024

1

14

14

14

14

14

3) Eindejaarsmarge CTIVD 2023

1

41

0

0

0

0

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

4.540

4.499

4.500

4.500

4.500

Toelichting

  • 1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.

  • 2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.

  • 3. De toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

4.256

0

4.256

284

4.540

243

243

243

243

4.500

           

Uitgaven

4.256

0

4.256

284

4.540

243

243

243

243

4.500

           

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.256

0

4.256

284

4.540

243

243

243

243

243

Extrapolatie

         

4.257

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van de CTIVD.

Licence