Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            
 

Uitgaven

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            

92.1

Nog onverdeeld

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

 

Nog te verdelen

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

 

Nog onverdeeld

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.

Licence