Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

536.087

0

536.087

‒ 6.605

529.482

‒ 569

‒ 1.910

‒ 3.698

‒ 4.247

626.057

            
 

Uitgaven

536.087

0

536.087

‒ 2.005

534.082

631

‒ 1.910

‒ 3.698

‒ 4.247

626.057

            

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

104.719

0

104.719

‒ 11.276

93.443

‒ 9.975

‒ 11.381

‒ 11.487

‒ 11.573

89.144

 

Subsidies (regelingen)

13.617

0

13.617

881

14.498

61

0

0

0

7.588

 

Overheidsdienstverlening

13.617

0

13.617

881

14.498

61

0

0

0

7.588

 

Opdrachten

49.041

0

49.041

‒ 19.436

29.605

‒ 9.983

‒ 11.328

‒ 11.434

‒ 11.520

39.551

 

Overheidsdienstverlening

14.397

0

14.397

‒ 7.401

6.996

‒ 6.780

‒ 6.925

‒ 7.181

‒ 7.267

9.518

 

Informatiesamenleving

34.644

0

34.644

‒ 12.035

22.609

‒ 3.203

‒ 4.403

‒ 4.253

‒ 4.253

30.033

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

17.966

0

17.966

100

18.066

0

0

0

0

17.964

 

CBS

130

0

130

1.580

1.710

0

0

0

0

128

 

KvK

200

0

200

0

200

0

0

0

0

367

 

ICTU

15.589

0

15.589

‒ 1.580

14.009

0

0

0

0

15.422

 

Diverse bijdragen

2.047

0

2.047

100

2.147

0

0

0

0

2.047

 

Bijdrage aan medeoverheden

839

0

839

500

1.339

0

0

0

0

839

 

Gemeenten

709

0

709

500

1.209

0

0

0

0

709

 

Provincies

130

0

130

0

130

0

0

0

0

130

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

89

0

89

7

96

0

0

0

0

89

 

Digitale dienstverlening

89

0

89

7

96

0

0

0

0

89

 

Bijdrage aan agentschappen

23.114

0

23.114

6.725

29.839

0

0

0

0

23.113

 

RVO

2.647

0

2.647

1.665

4.312

0

0

0

0

2.647

 

RODI

666

0

666

1.956

2.622

0

0

0

0

666

 

Logius

18.078

0

18.078

3.104

21.182

0

0

0

0

18.077

 

RDI

1.723

0

1.723

0

1.723

0

0

0

0

1.723

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

53

0

53

‒ 53

0

‒ 53

‒ 53

‒ 53

‒ 53

0

 

Buitenlandse Zaken (V)

53

0

53

‒ 53

0

‒ 53

‒ 53

‒ 53

‒ 53

0

6.5

Identiteitsstelsel

37.386

0

37.386

4.113

41.499

1.402

1.110

985

940

38.422

 

Opdrachten

1.460

0

1.460

‒ 757

703

45

42

37

37

1.598

 

Identiteitsstelsel

1.460

0

1.460

‒ 757

703

45

42

37

37

1.598

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.409

0

3.409

42

3.451

137

129

114

109

3.522

 

Diverse bijdragen

0

0

0

290

290

0

0

0

0

0

 

ICTU

3.409

0

3.409

‒ 248

3.161

137

129

114

109

3.522

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.365

0

3.365

381

3.746

148

137

122

115

3.449

 

Gemeenten

3.365

0

3.365

381

3.746

148

137

122

115

3.449

 

Bijdrage aan agentschappen

29.152

0

29.152

4.447

33.599

1.072

802

712

679

29.853

 

RvIG

29.152

0

29.152

4.447

33.599

1.072

802

712

679

29.853

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

63.023

0

63.023

‒ 954

62.069

‒ 114

‒ 326

‒ 790

‒ 811

146.505

 

Subsidies (regelingen)

3.891

0

3.891

1.371

5.262

145

136

121

115

4.010

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

3.891

0

3.891

‒ 1.029

2.862

145

136

121

115

4.010

 

VNG

0

0

0

2.400

2.400

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

12.586

0

12.586

‒ 10.738

1.848

‒ 1.870

‒ 1.911

‒ 1.516

‒ 966

107.415

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

12.586

0

12.586

‒ 10.738

1.848

‒ 1.870

‒ 1.911

‒ 1.516

‒ 966

107.415

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

457

0

457

10.879

11.336

565

565

565

0

1.022

 

ICTU

457

0

457

7.549

8.006

565

565

565

0

1.022

 

CBS

0

0

0

116

116

0

0

0

0

0

 

KvK

0

0

0

753

753

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

2.461

2.461

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

23.205

0

23.205

‒ 3.935

19.270

0

0

0

0

22.147

 

Gemeenten

23.205

0

23.205

‒ 3.935

19.270

0

0

0

0

22.147

 

Bijdrage aan agentschappen

22.884

0

22.884

1.469

24.353

1.046

884

40

40

11.911

 

Logius

2.536

0

2.536

‒ 2.000

536

0

0

0

0

2.536

 

RvIG

11.714

0

11.714

3.469

15.183

1.046

884

40

40

1.654

 

AZ-DPC

7.998

0

7.998

0

7.998

0

0

0

0

7.085

 

Diverse bijdragen

636

0

636

0

636

0

0

0

0

636

6.8

Generieke Digitale Infrastructuur

330.959

0

330.959

6.112

337.071

9.318

8.687

7.594

7.197

351.986

 

Subsidies (regelingen)

0

0

0

4.559

4.559

0

0

0

0

0

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

0

0

4.559

4.559

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

65.837

0

65.837

‒ 50.964

14.873

1.570

1.672

1.458

1.382

67.274

 

Doorontwikkeling en innovatie

65.837

0

65.837

‒ 50.964

14.873

1.570

1.672

1.458

1.382

67.274

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.713

0

6.713

7.144

13.857

160

171

149

141

6.859

 

KvK

6.713

0

6.713

72

6.785

160

171

149

141

6.859

 

ICTU

0

0

0

6.354

6.354

0

0

0

0

0

 

RDW

0

0

0

718

718

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

258.409

0

258.409

45.373

303.782

7.588

6.844

5.987

5.674

277.853

 

Logius

239.081

0

239.081

40.603

279.684

7.127

6.353

5.559

5.268

258.104

 

RvIG

10.687

0

10.687

115

10.802

255

271

237

224

10.920

 

RVO

7.896

0

7.896

4.165

12.061

188

201

175

166

8.068

 

RDI

745

0

745

8

753

18

19

16

16

761

 

Diverse bijdragen

0

0

0

482

482

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

10.927

0

10.927

0

10.927

0

0

0

0

10.927

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 16 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6
 

2024

juridisch verplicht

65%

bestuurlijk gebonden

28%

beleidsmatig gereserveerd

7%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 65% juridisch verplicht.

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Overheidsdienstverlening

Er wordt een structurele reeks van jaarlijks € 1,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de online dienstverlening voor het verstrekken van een DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast wordt ca. € 1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdragen aan agentschappen voor de bijdrage Compensatieregeling eHerkennning. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt er structureel ca. € 3,7 mln. ingezet op artikel 11 voor het versterken van de vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 4,7 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.

Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 3,8 mln. voor 2024 aflopend naar € 2,4 mln. in 2029.

Informatiesamenleving

In het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) wordt € 2,5 mln. ingezet via artikel 6.5 voor de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ca. € 1,5 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor het AI Validatieteam bij de Rijksorganisatie Digitalisering en Innovatie (RODI) en wordt binnen het instrument € 1,2 mln. naar 2025 geschoven voor de vaststelling van de WaU-subsidie Statuur van de Overheid. Verder wordt er ca. € 3,1 mln. ingezet op artikel 11 voor externe inhuur voor WaU 1 Loket en het versterken van vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 2,3 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Dit betreft een specifieke uitkering overheidsbrede loketten voor het opstarten, inrichten en uitvoeren van het praktijkinitiatief in het kader van het programma Inrichten overheidsbrede loketten. Hiervoor is de inzet van een projectleider op locatie en enkele overheidsdienstverleners noodzakelijk. De middelen worden als specifieke uitkering overgemaakt naar de gemeenten Amsterdam, Best, Enschede, Utrecht en het samenwerkingsverband WerkSaam ten behoeve van het praktijkinitiatief. 

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.

Tabel 17 Specifieke uitkering Overheidsbrede loketten

Gemeente Amsterdam

€ 100.000,-

Gemeente Best

€ 100.000,-

Gemeente Enschede

€ 100.000,-

Gemeente Utrecht

€ 100.000,-

WerkSaam West-Friesland

€ 100.000,-

Totaal

€ 500.000,-

6.5 Identiteitsstelsel

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Dit gaat om € 1,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,7 mln. in 2029.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Dit betreft een saldo van diverse mutaties, waaronder een reallocatie van circa € 7,1 mln. naar het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's om de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is er een overboeking van circa € 1,2 mln. van de begroting van BZK naar de begroting van EZK ten behoeve van het project Norm engineering dat wordt uitgevoerd door TNO. En tot slot een bijstelling van de begroting van € 1,3 mln. in 2024 en vanaf 2025 structureel € 2,5 mln. op het instrument opdrachten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreffen meerdere reallocaties van cumulatief circa € 7,1 mln. om de middelen voor de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie

Dit betreft een reallocatie van circa € 51 mln. om de inzet van het Vernieuwingsbudget van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2024 op de juiste instrumenten te verantwoorden. De middelen worden conform de verdeling van het vernieuwingsbudget in het GDI-programmeringsplan 2024 ingezet. Dit betreft onder meer de subsidies uitwerking en borging Digikoppeling, Application Programming Interfaces (API's), Durf en doe platform en Standaard Dienstverlening Overheidsportalen. Daarnaast worden middelen ingezet op het instrument bijdragen aan ZBO's/Rwt's voor ICTU: de Single Digital Gateway (SDG) fase 2 en Europese Digitale Identiteit (EDI), en aan RDW voor de large scale pilots EU Consortium Potential. Tot slot worden middelen ingezet via bijdragen aan Agentschappen aan Logius en RVO voor onder andere de Herbouw Digipoort, het Stelsel Toegang, het Federatief Berichtenstelsel en de doorontwikkeling MijnOverheid.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

Er wordt € 6,4 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Er wordt € 32,5 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.

Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 7,4 mln. voor 2024 aflopend naar € 5,5 mln. in 2029.

RVO

Er wordt ca. € 4,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.

Licence