Base description which applies to whole site

2.4 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 3 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Versterkte internationale rechtsorde

Periodieke rapportage

2024

lopend

Periodieke rapportage van het beleid op artikel 1 op basis van onderliggende studies

1

Veiligheid en stabiliteit

Periodieke rapportage

2024

lopend

Periodieke rapportage van het beleid op artikel 2 op basis van onderliggende studies

2

Effectieve Europese samenwerking

Periodieke rapportage

2024

lopend

Periodieke rapportage van het beleid op artikel 3 op basis van onderliggende studies

3

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Periodieke rapportage

2028

te starten

Periodieke rapportage van het beleid op artikel 4 op basis van onderliggende studies

4

Feministisch buitenlandbeleid

Periodieke rapportage

2030

te starten

Periodieke rapportage van het thema

Alle artikelen van BZ en BHOS

Voor een uitgebreide uitwerking van de Strategische Evaluatie Agenda, zie «Bijlage 4: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda» van deze begroting. Daar wordt ook een beschrijving van de beleidsthema’s en subthema’s gepresenteerd.

Voor het meest recente overzicht van de uitvoering van de Strategische Evaluatie Agenda tot nu toe, zie de «tabel Afgerond evaluatie- en overig onderzoek» uit het jaarverslag 2022.

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen en Periodieke Rapportages bij de Rijksoverheid, klik op deze link: Ingepland en uitgevoerd onderzoek.

Licence