Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (4e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen (inclusief ISB's)1

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

15.838

33.071

28.616

61.687

0

0

0

0

Uitgaven

15.838

33.071

28.616

61.687

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

75,0%

87,5%

100,0%

92,9%

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

7.411

24.111

25.200

49.311

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

0

16.000

25.200

41.200

0

0

0

0

Diverse subsidies

0

16.000

25.200

41.200

0

0

0

0

Opdrachten

1.663

1.163

0

1.163

0

0

0

0

Opdrachten landen

1.663

1.163

0

1.163

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.340

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

3.272

4.472

0

4.472

0

0

0

0

Bijdrage aan landen

3.272

4.472

0

4.472

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

136

136

0

136

0

0

0

0

Diverse bijdragen

136

136

0

136

0

0

0

0

4.2 Caribisch Nederland

8.427

8.960

3.416

12.376

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

0

500

3.416

3.916

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

0

500

0

500

0

0

0

0

Bonaire International Airport

0

0

3.416

3.416

0

0

0

0

Opdrachten

4.897

1.397

0

1.397

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

100

100

0

100

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

4.797

1.297

0

1.297

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.310

2.343

0

2.343

0

0

0

0

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.310

2.343

0

2.343

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

1.220

4.720

0

4.720

0

0

0

0

Sociaaleconomische initiatieven

1.220

1.720

0

1.720

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35450 IV, nr. 1), de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35459, nr. 1) en de 3e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35474, nr. 1).

Toelichting

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Er wordt een subsidie van maximaal 25,2 mln. beschikbaar gesteld om de subsidie aan het Rode Kruis vanaf september te continueren tot en met het einde van het jaar. Deze subsidie is erop gericht om de kwetsbare groepen op Aruba, Curaao en Sint Maarten te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten, met inzet van lokale hulporganisaties.

4.2 Caribisch Nederland

Subsidies (regelingen)

Bonaire International Airport

In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart worden betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport. Er zullen afspraken worden gemaakt op welke wijze compensatie voor deze inkomstenderving wordt vormgegeven, voor een maximaal subsidiebedrag van 3,4 mln.

Licence