Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

15.838

0

15.838

733

16.571

33

33

33

0

          

Uitgaven

15.838

0

15.838

733

16.571

33

33

33

0

Waarvan juridisch verplicht

75,0%

   

75,0%

    
          

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

7.411

0

7.411

700

8.111

0

0

0

0

Opdrachten

1.663

0

1.663

‒ 500

1.163

0

0

0

0

Opdrachten landen

1.663

0

1.663

‒ 500

1.163

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.340

0

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

0

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

3.272

0

3.272

1.200

4.472

0

0

0

0

Bijdragen landen

3.272

0

3.272

1.200

4.472

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

0

136

0

136

0

0

0

0

Diverse bijdragen

136

0

136

0

136

0

0

0

0

          

4.2 Caribisch Nederland

8.427

0

8.427

33

8.460

33

33

33

0

Subsidies

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Opdrachten

4.897

0

4.897

‒ 3.500

1.397

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht1

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

4.797

0

4.797

‒ 3.500

1.297

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.310

0

2.310

33

2.343

33

33

33

0

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.310

0

2.310

33

2.343

33

33

33

0

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

0

1.220

3.000

4.220

0

0

0

0

Bijzondere uitk. sociaaleconomische initiatieven

1.220

0

1.220

0

1.220

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht1

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

De naam van deze regeling was bij Ontwerpbegroting 2020 "Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.".

Toelichting

4.1. Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Opdrachten landen

Opdrachten

Herschikking van middelen van het instrument Opdrachten naar Bijdragen aan medeoverheden om de bijdragen aan de landen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Daarnaast worden gelden vanuit de eindejaarsmarge ingezet voor een bijdrage aan Aruba in verband met de situatie in Venezuela.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen landen

Herschikking van € 0,5 mln. van het instrument Opdrachten naar Bijdragen aan medeoverheden om de bijdragen aan de landen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

4.2. Caribisch Nederland

Subsidies

Subsidies Caribisch Nederland

Herschikking vanuit het instrument Opdrachten om de subsidies ten behoeve van Caribisch Nederland op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere de subsidie aan UNICEF.

Opdrachten

Opdrachten Caribisch Nederland

Herschikking van middelen voor de ondersteuning aan de openbare lichamen in Caribisch Nederland voor het aanpakken van knelpunten in bestuur en voor financieel-economisch subsidies ten behoeve van Caribisch Nederland.

Licence