Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie2023

Mutatie2024

Mutatie2025

Mutatie2026

              

Verplichtingen

639.806

128.750

768.556

138.153

906.709

 

906.709

12.400

919.109

    
              

Uitgaven

534.117

119.850

653.967

124.600

778.567

 

778.567

12.400

790.967

    
              

Subsidies (regelingen)

             

Sociaal economische positie boeren

8.443

60.600

69.043

45.421

114.464

 

114.464

400

114.864

    

Duurzame veehouderij

335.686

52.750

388.436

‒ 233.027

155.409

 

155.409

 

155.409

    

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.186

0

22.186

23.872

46.058

 

46.058

 

46.058

    

Mestbeleid

58.126

0

58.126

25.560

83.686

 

83.686

 

83.686

    

Diergezondheid en dierenwelzijn

0

0

0

4.574

4.574

 

4.574

 

4.574

    

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

0

0

0

1.771

1.771

 

1.771

 

1.771

    

Integraal voedselbeleid

0

0

0

4.292

4.292

 

4.292

 

4.292

    

Leningen

             

Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw

      

0

12.000

12.000

    

Garanties

             

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

0

3.627

0

3.627

 

3.627

 

3.627

    

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

0

1.805

 

1.805

 

1.805

    

Opdrachten

             

Sociaal economische positie boeren

2.602

0

2.602

‒ 1.168

1.434

 

1.434

 

1.434

    

Duurzame veehouderij

12.914

0

12.914

‒ 12.914

0

        

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

15.546

6.500

22.046

‒ 22.046

0

        

Mestbeleid

18.897

0

18.897

‒ 18.897

0

        

Diergezondheid en dierenwelzijn

13.251

0

13.251

‒ 4.706

8.545

 

8.545

 

8.545

    

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.384

0

5.384

‒ 1.806

3.578

 

3.578

 

3.578

    

Integraal voedselbeleid

6.384

0

6.384

‒ 4.318

2.066

 

2.066

 

2.066

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.289

0

1.289

0

1.289

 

1.289

 

1.289

    

Centrale Commissie Dierproeven

2.225

0

2.225

‒ 2.225

0

        

Medebewind/voormalige productschappen

0

0

0

1.387

1.387

 

1.387

 

1.387

    

Raad voor de Plantenrassen

1.344

0

1.344

0

1.344

 

1.344

 

1.344

    

Keuringsdiensten

2.130

0

2.130

0

2.130

 

2.130

 

2.130

    

Bijdrage aan medeoverheden

             

Specifieke uitkeringen

0

0

0

318.251

318.251

 

318.251

 

318.251

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

             

FAO en overige contributies

11.107

0

11.107

579

11.686

 

11.686

 

11.686

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

             

Diergezondheidsfonds

11.171

0

11.171

0

11.171

 

11.171

 

11.171

    
              

Ontvangsten

32.770

0

32.770

0

32.770

 

32.770

 

32.770

    

Toelichting

Leningen

Lening pilot investeringsfonds duurzame landbouw

Met een verlenging van de pilot investeringsfonds duurzame landbouw wordt voorzien in de financieringsbehoefte vanuit de sector. Het fonds kan tot nu toe een goede bijdrage leveren aan het rondkrijgen van de financiering van de omschakelplannen van ondernemers. Er wordt een aanvullend fondsvermogen van € 12,4 mln. beschikbaar gesteld om meer omschakelingen te kunnen ondersteunen, dit omdat de belangstelling voor het fonds groter is dan voorzien.

Licence