Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland (x 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

185 207

55 422

45 020

46 269

83 534

174 164

– 90 630

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

86 976

97 146

84 502

75 842

62 124

77 293

– 15 169

         

8.1

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden

15 768

20 284

15 165

9 852

8 002

9 660

– 1 658

         

8.2

Cultureel erfgoed

5 222

5 379

4 902

4 202

4 872

4 820

52

         

8.3

Draagvlak Nederlands buitenlands beleid

65 986

71 483

64 435

61 788

49 191

62 813

– 13 622

         

8.4

Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland

0

0

0

0

59

0

59

         

Ontvangsten

756

759

701

700

922

790

132

         

8.10

Doorberekening Defensie diversen

756

759

701

700

922

790

132

Verplichtingen

In het verplichtingenbudget voor 2010 was rekening gehouden met nieuwe meerjarige verplichtingen voor OS-draagvlakbeleid in verband met het aflopen van het NCDO-programma «oude stijl». De verlaging is het gevolg van het feit dat alleen verplichtingen ten opzichte van de NCDO en voor de uitvoeringkosten van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor 2010 werden gerealiseerd. Voor de subsidies in het kader van SBOS zullen vanaf 2011 jaarlijks verplichtingen worden aangegaan. Verder was er sprake van minder aangegane verplichtingen bij het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) en minder communicatieactiviteiten als gevolg van de demissionaire status van het vorige kabinet. Voor het HGIS cultuurprogramma zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk gepland. Dit is het gevolg van dalende uitgaven binnen dit programma. Ten slotte zijn de verplichtingen voor bijdragen aan instituten verhoogd doordat meerjarige commiteringen zijn aangegaan.

Uitgaven

Artikel 8.3

Het grootste deel van de verlaging werd veroorzaakt door de afbouw van het NCDO-programma «oude stijl». Daarnaast was er sprake van een onderuitputting bij het POBB door vertraging in lopende programma’s.

Slotwet

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

169 753

Mutaties Slotwet 2010

– 86 219

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

83 534

Verplichtingen

In het verplichtingenbudget was rekening gehouden met nieuwe meerjarige verplichtingen voor OS-draagvlakbeleid in verband met het aflopen van het NCDO-programma «oude stijl». De verlaging is het gevolg van het feit dat alleen verplichtingen ten opzichte van de NCDO en voor de uitvoeringkosten van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor 2010 werden gerealiseerd. Voor de subsidies in het kader van SBOS zullen vanaf 2011 jaarlijks verplichtingen worden aangegaan. Voor het HGIS cultuurprogramma zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk gepland.

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

65 138

Mutaties Slotwet 2010

– 3 014

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

62 124

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
 

Ontvangsten x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2009

790

Mutaties Slotwet 2009

132

Stand Slotwet 2009 (realisatie)

922

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 
   
 

Effectenonderzoek ex post

 
   
 

Overig evaluatieonderzoek

 

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief (waar beschikbaar) de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Evaluatie

Licence