Base description which applies to whole site
+

Niet-beleidsartikel 9 Geheim

Niet-beleidsartikel 9 geheim (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

0

0

0

176

0

pm

 
         

Uitgaven:

0

0

0

26

27

0

27

Verplichtingen en uitgaven

Geen toelichting.

Slotwet

Beleidsartikel 9 Geheim
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

pm

Mutaties Slotwet 2010

0

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

0

Verplichtingen

Geen toelichting.

Beleidsartikel 9 Geheim
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

150

Mutaties Slotwet 2010

– 123

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

27

Uitgaven

Geen toelichting.

Licence