Base description which applies to whole site
+

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (x EUR 1 000)

 

 

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 873 383

709 260

 

10 983 464

706 504

 

– 889 919

– 2 756

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

133 706

111 940

 

111 845

109 081

 

– 21 861

– 2 859

0

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

798 422

822 628

1 147

762 397

854 810

1 084

– 36 025

32 182

– 63

3

Versterkte Europese samenwerking

7 027 524

7 217 284

599 200

6 090 076

6 239 635

576 496

– 937 448

– 977 649

– 22 704

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

486 397

667 175

20 107

2 071 129

1 007 683

11 208

1 584 732

340 508

– 8 899

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

2 896 194

1 587 119

 

2 719 802

1 548 022

 

– 176 392

– 39 097

0

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

195 632

334 973

 

182 605

347 430

 

– 13 027

12 457

0

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

276 220

276 330

37 690

29 976

25 845

41 789

– 246 244

– 250 485

4 099

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

174 164

77 293

790

83 534

62 124

922

– 90 630

– 15 169

132

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

9

Geheim

pm

pm

 

0

27

 

0

27

0

10

Nominaal en onvoorzien

32 992

32 992

 

5

5

 

– 32 987

– 32 987

0

11

Algemeen

749 085

745 649

50 326

769 094

788 802

75 005

20 009

43 153

24 679

Licence