Base description which applies to whole site
+

Bijlage 3 – Externe inhuur

Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen)
 

Uitgaven in 2010 (in € x 1 000)

 

Programma- en apparaatskosten

 

Kerndepartement

CBI

Kerndept + CBI

1. Interim-management

214

0

214

2. Organisatie- en Formatieadvies

0

57

57

3. Beleidsadvies

687

0

687

4. Communicatieadvisering

128

0

128

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1 029

57

1 086

    

5. Juridisch Advies

412

50

462

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

513

66

579

7. Accountancy, financiën en adminstratieve organisatie

730

182

912

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

1 655

298

1 953

    

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

6 024

859

6 883

Ondersteuning bedrijfsvoering

6 024

859

6 883

    

Totaal uitgaven inhuur externen

8 708

1 214

9 922

    

Toelichting

   

Uitgaven ambtelijk personeel

227 149

  

Uitgaven externe inhuur

9 922

  

Totale uitgaven

237 071

  
    

percentage inhuur

4,19%

  
Licence