Base description which applies to whole site

3. Financieel- en materieel beleid

Alle processen binnen de organisatie van de Kanselarij der Nederlandse Orden ten behoeve van het functioneren van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij zelf, zijn vastgesteld in een Administratieve Organisatiebeschrijving, die ten gevolge van doorgevoerde veranderingsprocessen telkenmale wordt aangepast.

Licence