Base description which applies to whole site

Baten-lastendienst CBI

Samenvattende verantwoordingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van ............ 2012, Stb. ...Begroting 2012 Baten-lastendienst CBI (x 1 000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisaties

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten-lastendienst CBI

     

Totale baten

28.331

21.544

– 6.787

Totale lasten

27.604

20.906

– 6.698

Saldo van baten en lasten

727

638

– 89

       

Totale kapitaalontvangsten

100

0

– 100

Totale kapitaaluitgaven

350

1.573

1.223

Licence