Base description which applies to whole site

BATEN-LASTENAGENTSCHAP CBI

Samenvattende verantwoordingsstaat 2014 inzake de baten-lastendienst CBI (x 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten-lastendienst CBI

       

Totale baten

26.511

19.934

– 6.577

26.948

Totale lasten

26.215

20.422

– 5.793

26.986

Saldo van baten en lasten

296

– 488

– 784

– 38

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

10

13

3

61

Licence