Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Bedragen x EUR 1.000)
     

(1)

   

(2)

   

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

8.811.650

9.069.127

764.408

11.845.643

10.513.245

744.156

3.033.993

1.444.118

– 20.252

                     
 

Beleidsartikelen

8.034.485

8.257.890

736.958

11.190.627

9.848.454

701.044

3.156.142

1.590.564

– 35.914

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

87.367

106.237

 

95.895

112.990

 

8.528

6.753

 

2

Veiligheid en stabiliteit

246.167

275.466

1.168

331.171

258.513

1.176

85.004

– 16.953

8

3

Europese samenwerking

7.658.640

7.824.896

693.700

10.725.761

9.428.693

648.788

3.067.121

1.603.797

– 44.912

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse

                 
 

waarden en belangen

42.311

51.291

42.090

37.800

48.258

51.080

– 4.511

– 3.033

8.990

                     
 

Niet-beleidsartikelen

777.165

811.237

27.450

655.016

664.791

43.112

– 122.149

– 146.446

15.662

                     

5

Geheim

31

31

 

0

0

 

– 31

– 31

 

6

Nominaal en onvoorzien

57.011

57.011

 

1

1

 

– 57.010

– 57.010

 

7

Apparaat

720.123

754.195

27.450

655.015

664.790

43.112

– 65.108

– 89.405

15.662

Licence