Base description which applies to whole site

Artikel 14. VUT-fonds

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Niet-beleidsartikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

190.000

140.000

160.000

70.000

90.000

                 

Uitgaven:

0

0

190.000

140.000

160.000

70.000

90.000

                 

14.1

VUT-fonds

0

0

190.000

140.000

160.000

70.000

90.000

 

Algemeen

0

0

0

0

160.000

70.000

90.000

 

Algemeen

0

0

0

0

160.000

70.000

90.000

                 

Ontvangsten:

0

0

15.892

18.816

409.712

337.900

71.812

14.1 VUT-fonds

Algemeen

Algemeen

Het VUT-fonds is per december 2014 een nieuwe lening aangegaan om de lening van de eerste tranche tijdig te kunnen aflossen. De eerste tranche diende per 2 januari 2015 volledig te zijn afgelost. Deze afspraak vloeit voort uit de oude leenovereenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds (2006). Eind december wordt dus met de nieuwe lening de oude lening afgelost. Ook de bijbehorende rente wordt in december, zoals gebruikelijk, betaald bij het aflossen van de lening en niet op de eerste betaaldag in het nieuwe jaar. Deze mutaties passen binnen de afspraken tussen de Staat en het VUT-fonds, om precies te zijn binnen de vastgestelde leningplafonds (actuele leenovereenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds, die de hiervoor genoemde leenovereenkomst verving).

Ontvangsten

Zie toelichting bij Algemeen.

Licence