Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en Onvoorzien

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Niet-beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

1.229

– 1.229

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

1.229

– 1.229

                 

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

1.229

– 1.229

 

Algemeen

0

0

0

0

0

1.229

– 1.229

 

Apparaat

0

0

0

0

0

1.229

– 1.229

13.3 Onvoorzien

Algemeen

Apparaat

De egalisatieschuld is bij de tweede suppletoire begroting 2014 overgeheveld naar het artikel Nominaal en onvoorzien. Na ontvangst zijn de middelen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel, waarvandaan de vordering van de egalisatieschuld aan het Rijksvastgoedbedrijf i.o. is afgelost.

Licence