Base description which applies to whole site

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

– 1.957

1.957

                 
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

– 1.957

1.957

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

   

0

0

   

0

 

– waarvan apparaat

   

0

0

   

0

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

   

0

0

   

0

 

– waarvan apparaat

   

0

0

   

0

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

– 1.957

1.957

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

10.3 Onvoorzien

Dit bedrag heeft betrekking op een deel van de taakstellingen van Rutte I en II die betrekking heeft op de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer stelt zich op het standpunt dat het zich als zelfstandige begrotingsautoriteit en de eerder op dat vlak tussen regering en Kamer gemaakte afspraken, niet gebonden acht aan een van regeringswege voor de Kamer vastgestelde taakstelling.

Voor de Tweede Kamer geldt dat dit gaat om het deel van de ombuigingstaakstelling van Rutte I dat niet wordt geaccepteerd omdat het hier gaat om niet beïnvloedbaar artikel.

Licence