Base description which applies to whole site

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.957

1.294

– 3.251

0

– 1.957

             
 

Uitgaven:

– 1.957

1.294

– 3.251

0

– 1.957

             

10.1

Loonbijstelling

0

2.553

– 2.553

0

0

             

10.2

Prijsbijstelling

0

698

– 698

0

0

             

10.3

Onvoorzien

– 1.957

– 1.957

0

0

– 1.957

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de beleidsartikelen.

Licence