Base description which applies to whole site

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.957

0

– 1.957

3.251

1.294

3.212

3.212

3.328

3.255

                     
 

Uitgaven:

– 1.957

0

– 1.957

3.251

1.294

3.212

3.212

3.328

3.255

                     

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

2.553

2.553

2.516

2.516

2.625

2.556

                     

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

698

698

696

696

703

699

                     

10.3

Onvoorzien

– 1.957

0

– 1.957

0

– 1.957

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling is op dit centrale artikel toegevoegd. De loon- en prijsbijstelling zal bij de Ontwerpbegroting 2019 worden verdeeld over de artikelen.

Licence