Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

A Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

461

952

825

13.328

6.978

10.265

– 3.287

                 
 

Uitgaven:

686

824

871

13.354

7.262

10.265

– 3.003

                 

12.1

Algemeen

686

824

871

13.354

7.262

10.265

– 3.003

 

Subsidies

584

539

522

776

458

378

80

 

Diverse subsidies

408

366

349

603

408

378

30

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

176

173

173

173

50

0

50

 

Opdrachten

102

285

349

662

885

962

– 77

 

Internationale Samenwerking

0

222

349

522

593

599

– 6

 

Diverse opdrachten

102

63

0

140

292

363

– 71

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

13

19

0

19

 

Diverse bijdragen

0

0

0

13

19

0

19

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

11.903

5.900

8.925

– 3.025

 

J&V (H6)

       

25

0

25

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

0

0

0

11.903

5.875

8.925

– 3.050

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

1.500

5.924

0

5.924

B Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

De ontvangen voorlopige aanslag 2018 voor het Ministerie van BZK is betaald aan de Belastingdienst en was lager dan ingeschat.

Ontvangsten

Zoals gemeld bij 2e Suppletoire leidt de definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 voor het Ministerie van BZK tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK.

Licence