Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen van het jaarverslag Hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Ontvangsten

1.053.156

999.533

655.019

875.276

877.365

874.038

3.327

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.053.156

999.533

655.019

875.276

877.365

874.038

3.327

 

Toelichting

De wijzigingen op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

De wijzigingen op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence