Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

       

Ontvangsten

 

874.038

869.547

877.365

 

877.365

6.09

Ten laste van begroting IenW

874.038

869.547

877.365

 

877.365

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

874.038

869.547

877.365

 

877.365

Licence