Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

31 Integraal waterbeleid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

31 Integraal waterbeleid

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

70 564

68 496

68 397

68 215

68 510

68 510

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

5 849

– 513

– 546

– 546

– 546

– 546

Nieuwe mutaties

833

– 475

– 2 058

– 2 238

– 2 251

– 2 251

Stand ontwerpbegroting 2011

77 246

67 508

65 793

65 431

65 713

65 713

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a.

Loonbijstelling 2010

      

1b.

Prijsbijstelling 2010

0

89

89

89

90

90

2.

Naar IF/11: kosten Deltacommissaris

0

 –1 229

– 2 458

– 2 458

– 2 458

– 2 458

Diversen

833

665

311

131

117

117

Totaal

833

– 475

– 2 058

– 2 238

– 2 251

– 2 251

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

De kosten van de staf Deltacommissaris worden integraal verantwoord op artikel 11 van het IF. Met deze mutatie worden de kosten voor materieel en personeel overgeboekt naar het IF.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

31 Integraal waterbeleid

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

570

570

570

570

570

570

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

      

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

570

570

570

570

570

570

Licence