Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

227 923

242 387

3 887

246 274

         

Apparaatsuitgaven

228 503

242 939

4 447

247 386

         

Apparaatsuitgaven kerndepartement

153 832

160 971

259

161 230

1. Personeel kerndepartement

93 848

107 577

1 060

108 637

2. Materieel kerndepartement

59 984

53 394

– 801

52 593

         

3. Apparaatsuitgaven inspecties

62 591

66 529

1 131

67 660

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

56 637

60 593

1 112

61 705

Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

5 954

5 936

19

5 955

         

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden

12 080

15 439

3 057

18 496

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

5 950

9 347

1 853

11 200

Gezondheidsraad (GR)

3 260

3 260

1 189

4 449

Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

2 870

2 832

15

2 847

         

Ontvangsten

5 703

7 311

600

7 911

98.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel;

  • 2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel;

  • 3. Apparaatsuitgaven inspecties;

  • 4. Apparaatsuitgaven SCP en raden.

1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel

Stand 1e suppletoire begroting

107 577

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overige mutaties.

1 060

Stand 2e suppletoire begroting

108 637

2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel

Stand 1e suppletoire begroting

53 394

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking naar artikel 97 OD 1 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking.

– 1 290

2. Overige mutaties.

489

Stand 2e suppletoire begroting

52 593

3. Apparaatsuitgaven inspecties

Stand 1e suppletoire begroting

66 529

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Diverse mutaties.

1 131

Stand 2e suppletoire begroting

67 660

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden

Stand 1e suppletoire begroting

15 439

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van artikel 44 OD 1 naar het Sociaal en Cultureel Planbureau in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

1 613

2. Overige mutaties.

1 444

Stand 2e suppletoire begroting

18 496

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting

7 311

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. In het VWS-jaarverslag 2011 is geconstateerd dat bij het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG) ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het ACBG wordt afgeroomd. Het ACBG verwacht voor 2012 een exploitatieverlies. Aangezien het verlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over 2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) worden de middelen ingezet voor demping van het exploitatieverlies 2012.

600

Stand 2e suppletoire begroting

7 911

Licence