Base description which applies to whole site

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 1,02 miljard. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een hogere afdracht aan de Europese Unie als gevolg van de bronnenrevisies van het BNI (EUR 1.06 miljard), verlaging van nominaal en onvoorzien als gevolg van de lagere BBP raming (– EUR 7,3) lagere apparaatsuitgaven (– EUR 18 miljoen) en daling van de uitgaven voor veiligheid en stabiliteit (– EUR 16 miljoen).

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

Uit. 2.4

Bevordering veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

– 14,3

Uit. 3.1

Afdracht Europese Unie

1.058,9

Ont. 3.10

Perceptiekostenvergoeding

120,9

Licence