Base description which applies to whole site

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

228.916

135.289

223.851

– 4.386

219.465

Uitgaven

235.032

240.372

239.003

– 7.249

231.754

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5.965

7.484

6.540

– 5.103

1.437

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2.027

2.027

– 1.909

118

18.05 Railinfrabeheer

0

1

1

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

2.526

3.435

116

70

186

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

306

306

– 306

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

168

168

– 168

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

226.499

227.119

230.013

0

230.013

18.08.01 Apparaatskosten RWS

203.945

204.483

204.577

0

205.329

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

22.554

22.636

24.684

0

24.684

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

– 12.263

– 12.263

3

– 12.260

18.03 Intermodaal vervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

1

3

3

3

2015

2015

1

RSC Maasvlakte

1

4

8

8

2014

2014

2

Afronding

– 1

           

Programma

1

7

11

11

     

Begroting (IF 18.03)

1

7

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. De eindafrekening van het project is doorgeschoven naar 2015.

  • 2. De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidieregeling.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

In het kader van de meerjarige afspraken RRAAM is na de besluitvorming meer nadruk komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.

Licence