Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

52.815

18.738

– 13.233

5.505

Uitgaven

24.368

90.907

18.622

– 10.149

8.473

17.01 Westerscheldetunnel

0

102

102

80

182

17.02 Betuweroute

6.114

9.615

3.119

– 1.410

1.709

17.03 Hoge snelheidslijn

159

13.486

3.763

– 3.012

751

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

159

13.486

3.763

– 3.012

751

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

18.095

42.704

4.138

– 1.145

2.993

17.07 ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

7.500

– 4.662

2.838

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

7.500

– 4.662

2.838

17.08 Zuidasdok

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

0

3.000

8.262

1.457

9.719

17.02 Betuweroute

Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen langzamer dan verwacht.

17.03 Hoge snelheidslijn

Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

1

72

72

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

 

– 1

         

Programma

3

4

1.153

1.153

     

Begroting (IF 17.06)

3

4

         

17.07 ERTMS Landelijke invoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

             

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

             

Studiekosten

3

8

95

95

   

1)

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

225

225

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.250

2.250

     

Programma

3

8

2.570

2.570

     

Begroting (IF 17.07)

3

25

         
  • In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had onder andere te maken met besluitvorming omtrent governance-issues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit NS en ProRail te werven.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Betuweroute

€ 3 mln.

HSL

€ 3 mln.

ERTMS

€ 7 mln.

PMR

€ 1 mln.

Ontvangsten:

De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.

Licence