Base description which applies to whole site

2.3.1 Artikel 8: Centraal Apparaat

A. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en het agentschap Domeinen Roerende Zaken (DRZ) (zie de baten-lastenparagraaf). Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is november 2012 overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel (inclusief personele exploitatie), inhuur externen en materieel (inclusief ICT) voor het kerndepartement.

B. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
A. Apparaatuitgaven Kerndepartement
Tabel budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

182.512

218.260

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

               

Uitgaven

189.009

218.260

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

Personeel Kerndepartement

123.624

136.303

131.714

128.923

125.970

123.107

121.671

Waarvan eigen personeel

118.331

130.772

127.895

125.560

122.607

119.980

118.554

Waarvan inhuur externen

4.990

5.000

3.293

2.837

2.837

2.837

2.837

Waarvan overig personeel

303

531

526

526

526

290

280

               

Materieel Kerndepartement

65.385

81.957

72.974

72.089

71.034

68.751

68.510

waarvan ICT

10.321

15.943

12.041

11.066

11.074

11.075

10.605

waarvan bijdrage aan SSO's

27.716

30.440

26.822

26.926

22.905

22.901

22.654

waarvan overig materieel

27.348

35.574

34.111

34.097

37.055

34.775

35.251

               

Ontvangsten

36.539

34.470

30.385

31.511

31.161

31.165

31.015

Personeel Kerndepartement

Dit betreft alle personeelsuitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. De inhuur is beperkt. Inhuur externen in verband met de kredietcrisis is op artikel 3 uitvoeringskosten staatsdeelnemingen ondergebracht.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft de materieeluitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken aangaande diensten, middelen en communicatie. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), P-Direkt (salarisbedrijf van het Rijk) en de Rijksgebouwendienst.

C. Totaal overzicht Apparaat Financiën

Financiën is verantwoordelijk voor het agentschap DRZ. Het RVOB valt per november 2012 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De apparaatuitgaven en ontvangsten van DRZ worden verder uitgesplitst en toegelicht in de baten-lastenparagraaf. Voor de AFM, Waarderingskamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven/kosten voor Financiën weer inclusief DRZ, ZBO’s en RWT’s.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten incl. BLD en ZBO's/RWT's

Budgettaire gevolgen (* € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal apparaatuitgaven Financiën

3.179.108

2.901.513

2.837.128

2.752.546

2.682.519

2.644.346

– Kerndepartement

218.260

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

– Belastingdienst

2.960.848

2.696.825

2.636.116

2.555.542

2.490.661

2.454.165

Budgettaire gevolgen (* € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal apparaatkosten BLD's en ZBO's/RWT's

71.524

72.632

33.548

33.415

31.192

31.192

             

Baten-Lastendienst

21.047

21.849

21.571

20.806

20.806

20.806

– Domeinen Roerende Zaken

21.047

21.849

21.571

20.806

20.806

20.806

             

ZBO's en RWT's

50.477

50.783

11.977

12.609

10.386

10.386

– AFM

17.168

20.737

734

735

623

623

– DNB

23.863

20.858

2.055

2.686

575

575

– Waarderingskamer

4.136

4.136

4.136

4.136

4.136

4.136

– NLFI

5.310

5.052

5.052

5.052

5.052

5.052

D. Tabel apparaatsuitgaven kerndepartement per DG
Budgettaire gevolgen (* € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kerndepartement

218.260

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

GT

24.591

23.019

21.651

20.539

20.455

20.089

DGRB

21.225

20.879

20.740

20.679

20.563

20.255

SG-cluster

158.414

146.929

144.925

142.130

137.228

136.275

DGFZ

14.029

13.861

13.697

13.656

13.612

13.562

Toelichting

De totale apparaatuitgaven van het kerndepartement van Financiën worden in bovenstaande tabel opgesplitst naar de Generale Thesaurie, de twee Directoraten-generaal Rijksbegroting en Fiscale Zaken en het cluster Secretaris-Generaal. De apparaatuitgaven van het SG-cluster zijn ten opzichte van de GT en de andere Dictoraten-generaal hoog omdat hier alle centrale uitgaven aan de SSO’s en de Auditdienst Rijk onder vallen.

Invulling taakstelling Rutte II (*mln €)

bedragen (* € 1.000)
 

2016

2017

2018

structureel

Departementale taakstelling (totaal)

49.655

111.225

135.055

135.055

– Kerndepartement

3.455

7.739

9.400

9.400

– Belastingdienst

46.200

103.486

125.655

125.655

– Agentschap

       

– ZBO's

       

Taakstelling Belastingdienst sinds Rutte I (*mln €)

Organisatie

Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Belastingdienst

             
 

Coalitieakkoord 2010, totale bezuiniging

– 82.173

– 124.275

– 165.459

– 172.484

– 179.636

– 187.707

 

Coalitieakkoord 2012, totale bezuiniging

     

– 46.248

– 103.469

– 125.655

 

Intensivering 1

 

169.000

157.000

157.000

157.000

157.000

1

De intensivering toezicht en invordering (ITI) komt aan de orde in de tabel belangrijkste beleidsmatige mutaties en is geen verlichting van de opgelegde taakstellingen, o.a. omdat er andere kosten mee gemoeid zijn.

Licence