Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

55.891

0

2.434

– 14.347

– 11.564

32.414

Uitgaven:

59.915

0

10.990

13.693

– 3.198

81.400

Waarvan juridisch verplicht:

80%

         

19.01

Klimaat

25.124

0

– 9.414

5.967

– 95

21.582

19.01.01

Opdrachten

9.032

0

– 7.283

1.791

– 213

3.327

19.01.02

Subsidies

5.300

0

– 2.590

1.939

48

4.697

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.792

0

459

2.237

70

13.558

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

218

0

432

66

0

716

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.391

0

0

2.131

0

5.522

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.183

0

27

40

70

7.320

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en

           
 

samenwerking

34.791

0

20.404

7.726

– 3.103

59.818

19.02.01

Opdrachten

8.204

0

2.157

575

– 2.068

8.868

 

– Uitvoering CDM

0

0

6.900

– 1.200

– 586

5.114

 

– RIVM

0

0

0

0

0

0

 

– RVO

0

0

0

0

0

0

 

– Interreg

2.783

0

– 455

– 367

– 290

1.671

 

– Overige opdrachten

5.421

0

– 4.288

2.142

– 1.192

2.083

19.02.02

Subsidies

0

0

0

975

– 62

913

 

– Interreg

0

0

0

975

– 62

913

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

23.913

0

17.127

5.676

– 494

46.222

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

23.509

0

7.709

4.031

– 153

35.096

 

– waarvan bijdrage aan RWS

402

0

0

– 83

85

404

 

– waarvan bijdrage aan RVO

2

0

9.418

1.728

– 426

10.722

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.674

0

1.120

500

– 479

3.815

 

Ontvangsten

168.000

0

0

0

20.286

188.286

Verplichtingen

De onderuitputting op het verplichtingenbudget is een gevolg van een verandering van het moment van vastlegging van verplichtingen met betrekking tot opdrachten aan agentschappen.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

HGIS

Bij de 1e suppletoire begroting 2015 is IenM vanuit de HGIS-middelen voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Verder is er sprake geweest van vertraging bij de bouw van het Galileo Reference Centre (ESTEC).

Ontvangsten

Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. Uiteindelijk zijn de veilingopbrengsten in 2015 uitgekomen op € 187,7 miljoen, hetgeen € 19,7 miljoen meer is dan de vastgestelde raming.

Licence