Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.3 Artikel 10: Nominaal en Onvoorzien

A. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

 

3.939

50.043

51.422

50.280

50.280

51.977

               

Uitgaven

 

3.939

50.043

51.422

50.280

50.280

51.977

               

Onvoorzien

 

3.889

50.000

51.382

50.239

50.239

51.936

Loonbijstelling

 

16

16

16

16

16

16

Prijsbijstelling

 

34

27

24

25

25

25

               

Ontvangsten

     

400.000

400.000

400.000

400.000

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen overgeboekt. Dit artikel is bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op de begroting IX op te vangen. Daarnaast zijn er twee stelposten opgenomen voor de opbrengsten van de kredietcrisisinterventies en middelen (€ 50 mln. op Onvoorzien) voor o.a. de ICT-capaciteit bij de Belastingdienst. Deze worden nog verdeeld binnen begroting IX.

Licence