Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 10: Nominaal en Onvoorzien

A. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid – Artikel 10 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

0

472

63.539

126.522

132.832

157.151

139.942

               

Uitgaven

0

472

63.539

126.522

132.832

157.151

139.942

Onvoorzien

...

429

63.499

126.481

132.791

157.110

139.901

Loonbijstelling

...

16

16

16

16

16

16

Prijsbijstelling

...

27

24

25

25

25

25

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen overgeboekt. Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen deze begroting op te vangen. Daarnaast is er een stelpost opgenomen voor de budgettaire gevolgen van de oprichting van het werkbedrijf Switch (zie ook artikel 1). Deze worden nog verdeeld binnen begroting IX.

Licence