Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 41 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

0

94.811

– 94.811

0

0

0

UITGAVEN

0

94.811

– 94.811

0

0

0

             

41.10 Prijsbijstelling

 

17.543

– 17.543

     

41.20 Loonbijstelling

 

43.363

– 43.363

     

41.30 Onvoorzien

 

33.905

– 33.905

     

41.40 Nog te verdelen

           

Toelichting

Op artikel 41 Nominaal en onvoorzien worden geen uitgaven gedaan. Bij 2e suppletoire begroting 2017 is de loon- en prijsbijstelling toegedeeld aan de relevante artikelen.

Licence