Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

De rollen en verantwoordelijkheden

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Beleidswijzigingen

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 26 Bijdrage investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

5.874.315

6.085.444

6.168.329

6.597.992

6.732.281

6.880.418

7.013.510

Uitgaven:

5.874.315

6.085.444

6.168.329

6.597.992

6.732.281

6.880.418

7.013.510

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

4.821.159

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.053.156

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenM.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het IF (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

12

Hoofdwegennet

2.221.945

2.228.785

2.410.421

2.490.820

2.538.934

2.579.227

3.070.668

3.146.808

12.01

Verkeersmanagement

10.302

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

619.913

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

12.03

Aanleg

632.017

505.291

734.229

1.010.682

1.095.051

1.246.397

1.436.603

1.522.584

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

380.886

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

304.460

312.410

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

578.827

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

13

Spoorwegen

1.959.407

2.043.653

1.826.788

1.897.617

1.962.388

2.056.539

1.750.331

1.609.529

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.221.082

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

13.03

Aanleg

718.907

724.476

542.766

665.196

704.748

768.519

480.278

338.561

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 7.606

– 15.427

– 22.983

– 27.510

– 25.639

– 29.708

– 34.575

– 36.112

13.07

Rente en aflossing

17.021

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

13.08

Investeringsruimte

10.003

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

                   

14

Regionaal, lokale infrastructuur

150.750

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

101.225

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

0

9.128

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

49.525

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

                   

15

Hoofdvaarwegennet

887.416

778.903

909.789

997.938

858.087

779.931

717.235

681.957

15.01

Verkeersmanagement

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

425.647

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

15.03

Aanleg

100.656

92.686

181.938

157.659

103.263

203.311

92.801

47.165

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

45.216

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

15.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

17

Megaprojecten

88.810

158.513

174.934

213.644

276.036

297.188

390.750

454.301

17.02

Betuweroute

6.035

942

942

4.807

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

6.522

40.745

40.745

0

0

0

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

8.906

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

17.07

ERTMS

49.707

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

17.08

ZuidasDok

17.640

65.497

80.727

102.453

122.758

113.254

116.816

101.072

                   

18

Overige uitgaven

– 243.081

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

– 207.607

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

904

4.723

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

3.622

4.568

1.008

872

769

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

– 40.000

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

18.16

Resevering Omgevingswet

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

Totaal

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

   

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12

Hoofdwegennet

2.953.201

2.823.408

2.459.400

2.302.358

2.343.008

1.948.879

1.936.745

12.01

Verkeersmanagement

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

12.03

Aanleg

1.361.280

1.227.653

898.023

653.255

465.649

217.210

217.210

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

283.777

285.852

278.846

395.471

175.677

175.677

175.677

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

                 

13

Spoorwegen

1.539.904

1.627.643

1.532.756

1.574.568

1.295.199

1.775.065

1.766.106

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

13.03

Aanleg

303.314

468.758

260.856

236.307

82.527

229.463

290.173

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 20.784

– 145.042

– 26.047

– 27.121

– 32.092

– 32.092

– 32.092

13.07

Rente en aflossing

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

13.08

Investeringsruimte

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

                 

14

Regionaal, lokale infrastructuur

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

                 

15

Vaarwegen

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

15.01

Verkeersmanagement

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

15.03

Aanleg

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

15.07

Investeringsruimte

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

                 

17

Megaprojecten

406.979

335.391

197.043

233.170

499.864

0

0

17.02

Betuweroute

0

0

0

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

0

0

0

0

0

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

17.07

ERTMS

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

17.08

ZuidasDok

90.045

62.457

4.808

70.935

26.969

0

0

                 

18

Overige uitgaven

0

0

0

0

0

777.970

794.980

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

0

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

772.300

772.300

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Totaal

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1 000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Investeren in waterveiligheid

507.204

349.873

379.531

409.190

327.592

692.701

563.361

397.723

1.01

Grote projecten waterveiligheid

250.431

187.114

130.742

117.463

68.608

43.914

72.234

76.497

1.02

Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

245.307

153.751

247.809

290.807

258.054

648.287

491.127

321.226

1.03

Studiekosten

11.466

9.008

980

920

930

500

0

0

                   

2

Investeren in zoetwatervoorziening

33.145

38.973

38.505

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

2.01

Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

30.448

36.928

35.555

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

2.03

Studiekosten

2.697

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

                   

3

Beheer, onderhoud en vervanging

213.604

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

3.01

Watermanagement

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

206.557

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

                   

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

0

4.01

Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

237.009

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

5.01

Apparaat

222.711

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

5.02

Overige uitgaven

14.298

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

5.03

Investeringsruimte

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

                   

7

Investeren in waterkwaliteit

29.235

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

7.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

25.978

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

2.262

279

768

1.804

20.929

0

0

0

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

995

995

995

995

995

0

0

0

Totaal

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

   

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Investeren in waterveiligheid

349.508

277.105

280.510

393.104

263.401

250.522

224.442

1.01

Grote projecten waterveiligheid

175.082

0

0

0

0

0

0

1.02

Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

174.426

277.105

280.510

393.104

263.401

250.522

224.442

1.03

Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

                 

2

Investeren in zoetwatervoorziening

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

2.01

Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

2.03

Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

                 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

3.01

Watermanagement

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

                 

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

4.01

Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

                 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

5.01

Apparaat

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

5.02

Overige uitgaven

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

5.03

Investeringsruimte

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

                 

7

Investeren in waterkwaliteit

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

7.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Licence