Base description which applies to whole site

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

16.311

0

16.311

2.102

18.413

1.900

1.900

1.900

1.900

                     
 

Uitgaven:

16.311

0

16.311

2.102

18.413

1.900

1.900

1.900

1.900

                     

3.1

Reguliere klachten

14.138

0

14.138

2.102

16.240

1.900

1.900

1.900

1.900

                     

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

0

2.173

0

2.173

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

2.189

0

2.189

0

2.189

0

0

0

0

Toelichting
3.1 Reguliere klachten

Taken Middelen Analyse

Naar aanleiding van de taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman) in deze Kabinetsperiode extra middelen aan de begroting toegevoegd. De Nationale ombudsman ontvangt € 1,4 mln. in 2018 en 1,9 mln. structureel vanaf 2019.

Licence