Base description which applies to whole site

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

4.730

0

4.730

447

5.177

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

4.730

0

4.730

447

5.177

0

0

0

0

                     

4.1

Apparaat

3.188

0

3.188

447

3.635

0

0

0

0

                     

4.2

Decoraties

1.537

0

1.537

0

1.537

0

0

0

0

                     

4.3

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

29

0

29

0

29

0

0

0

0

Toelichting
4.1 Apparaat

Lint

Bij tweede suppletoire begroting 2017 zijn de middelen voor het vertraagde project Lint (€ 0,4 mln.) doorgeschoven naar 2018.

Licence