Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.479

1.479

12

0

1.491

             
 

Uitgaven:

1.479

1.479

12

0

1.491

             

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.479

1.479

12

0

1.491

             
 

Ontvangsten:

23

23

0

0

23

Licence