Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

24.289

30

24.319

     
 

Uitgaven

24.289

30

24.319

     

1.0

Wetgeving en controle Eerste Kamer

24.289

30

24.319

 

Institutionele inrichting

18.801

30

18.831

 

Apparaat Eerste Kamer

18.801

30

18.831

 

Personele uitgaven

5.023

0

5.023

 

Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer

5.023

0

5.023

 

Materiële uitgaven

465

0

465

 

Verenigde vergadering

465

0

465

     
 

Ontvangsten

240

0

240

     
Licence