Base description which applies to whole site

Artikel 1. Wetgeving en Controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

12.212

0

12.212

119

12.331

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

12.212

0

12.212

119

12.331

0

0

0

0

                     

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.438

0

8.438

119

8.557

0

0

0

0

                     

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.700

0

3.700

0

3.700

0

0

0

0

                     

1.3

Verenigde vergadering

74

0

74

0

74

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Licence