Base description which applies to whole site

99. Nominaal en onvoorzien

Artikel

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor onvoorziene uitgaven, loon- en prijsbijstelling.

Tabel 99.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 99 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Verplichtingen

0

9.587

68.718

65.689

64.061

68.347

85.161

Uitgaven

0

9.587

68.718

65.689

64.061

68.347

85.161

               

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

               

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

               

Onvoorzien

0

9.587

68.718

65.689

64.061

68.347

85.161

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

De grondslag van dit artikel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Op dit artikel staan middelen gereserveerd die op een later moment nog uitgedeeld moeten worden als de precieze invulling en voorwaarden bekend zijn. Dit betreft onder andere middelen voor de compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen tussen 2005–2008 en de herstructurering Wsw in Oost-Groningen.

Licence