Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 10. Nog onverdeeld

Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

3.350

3.350

3.356

3.374

3.388

3.375

                     
 

Uitgaven:

0

0

0

3.350

3.350

3.356

3.374

3.388

3.375

                     

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

3.012

3.012

3.015

3.031

3.044

3.031

                     

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

338

338

341

343

344

344

                     

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 is aan dit centrale artikel toegevoegd. De loonbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2020 worden verdeeld over de artikelen.

10.2 Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is aan dit centrale artikel toegevoegd. De prijsbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2020 worden verdeeld over de artikelen.

Licence