Base description which applies to whole site
+

Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Kiesraad (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     

9.1

Kiesraad

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence